Pravila

Uvjeti sudjelovanja i prava korištenja Atlas foto natječaja

 1. Organizator foto natječaja je trgovačko društvo ATLAS plus d.o.o., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 45, OIB: 54046512596 (dalje u tekstu: Atlas).
 2. Foto natječaj počinje 1.1.2016., i trajat će do opoziva.
 3. Tema foto natječaja je redovna objava fotografija snimljenih od strane fizičkih osoba - korisnika aplikacije natjecaj.atlas.hr te nagrađivanje autora najboljih uradaka. Završni odabir pobjedničkih motiva obavlja žiri imenovan od strane Atlasa, te sukladno ocjenama dodijeljuje nagrade. Pobjedničke fotografije bit će predstavljene na internetskim stranicama Atlasa, a dobitnici nagrada bit će obaviješteni e-poštom.
 4. Svaki prijavljeni korisnik može prijaviti neograničen broj samostalno snimljenih fotografija s neograničenim autorskim i korisničkim pravima u vlasništvu korisnika i čiji motivi ne krše zakonske odredbe zemlje podrijetla, Europske unije ili osobna prava prikazanih osoba. Fotografije se mogu učitati u četiri kategorije: "Gradovi/kultura“, „Priroda/Pejzaž“, „Ljudi“, „Hrana“. Same fotografije i kratki opisi mogu se uređivati preko osobnog korisničkog računa. Kod učitavanja, fotografije moraju imati minimalnu veličinu od 500 piksela širine uz veličinu datoteke od najviše 16 megabajta (MB). Dozvoljeni formati datoteka su .png i .jpeg.
 5. Pobjednici natječaja se proglašavaju svaka 3 mjeseca (kvartalno). Po završetku svakog kvartala, pobjedničke fotografije će biti objavljene na stranicama foto natječaja kao i na stranicama www.atlas.hr. i tom prilikom se dodijeljuje jedna glavna nagrada, te dvije utješne nagrade.
 6. Oblik, vrijednost, načine i uvjete korištenja te ostale podatke o nagradama Atlas će objaviti naknadno te će korisnik – dobitnik nagrade biti vezan tim podacima.
 7. Dodijeljene nagrade nije moguće zamijeniti za novac.
 8. Organizator natječaja zadržava pravo ukloniti sadržaj postavljen na internetsku stranicu, odnosno aplikaciju, koji znatno odstupa od spomenutih pravila bez obavještavanja korisnika. Uz to, organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave promijeni ili dopuni sadržaje koje korisnik stavlja na raspolaganje Atlasu putem aplikacije.
 9. Svojim sudjelovanjem u natječaju korisnik daje Atlasu neopozivo neograničeno pravo korištenja učitanih fotografija u promidžbene svrhe Atlasa. Pravo korištenja obuhvaća ovlaštenje na objavljivu, umnožavanje, prikazivanje i obradu u svrhu vlastite promidžbe i predstavljanja Atlasa. Pravo korištenja također obuhvaća korištenje poslanih fotografija u sljedeće svrhe:
  • prezentacije na izložbama
  • objavljivanje na internetskim stranicama Atlasa i društvenim mrežama
  • objavu u priopćenjima za javnost
  • predstavljanje usluga Atlasa
  • za komercijalnu uporabu različitu od ranije naznačenih potrebno je posebno odobrenje sudionika-korisnika aplikacije
 10. Svojim sudjelovanjem korisnik potvrđuje da je vlasnik autorskih prava učitanih fotografija te da time neograničeno raspolaže autorskim i drugim pravima na fotografijama. Korisnik nadalje potvrđuje da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana.
 11. Zaposlenici Atlasa i drugi suradnici koji sudjeluju u osmišljavanju natječaja i izradi aplikacije ne sudjeluju u natjecanju.
 12. Korisnik se slaže se tim da se njegovo ime navede kao vlasnika autorskih prava.
 13. Korisnik sudjelovanjem u natjecanju pristaje da se e-mail adresa navedena pri registraciji uključi na listu za newsletter aktualnih ponuda Atlasa.
 14. Za objavljivanje fotografija povodom natječaja korisnik ne stječe pravo na honorar ili naknadu.
 15. U svakom trenutku korisnik može povući fotografije iz natjecanja brisanjem dotičnih fotografija preko osobnog korisničkog računa.
 16. Na ovaj će se foto natječaj primjenjivati pravila kojima su uređene društvene igre znanja (kvizovi) utvrđena Zakonom o igrama na sreću.
 17. Učitavanjem fotografija sudionik pristaje na ove Uvjete sudjelovanja i prava korištenja. Na odnose korisnika i Atlasa koji nisu uređenu ovim Uvjetima primjenjivat će se pravo Republike Hrvatske, a za slučaj spora bit će nadležan sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 25. svibnja 2015. godine

Više o Politici zaštite osobnih podatka klijenata pročitajte ovdje